24 lipca - Święto Policji

dąb posadzony przed kolegiatą w Skalbmierzu (fot. parafia Skalbmierz)

Skalbmierz, 25-07-2020

     Niełatwo być stróżem prawa szczególnie teraz w czasie pandemii, nie tylko ze względu na ryzyko wpisane w zawód policjanta. Jest on niewdzięczny, także przez to, że nie docenia się trudu i poświęcenia wykonujących go osób. Każdy z nas pragnie czuć się bezpiecznie, aby móc skutecznie realizować własne powołanie. Niestety grzech wprowadza w naszą rzeczywistość zło, którego konsekwencje w bolesny sposób niszczą ład społeczny. Stąd każdego dnia policjanci muszą mierzyć się z destrukcyjną siłą różnego rodzaju przestępstw.

     Św. Michał Archanioł, będący patronem policjantów, uznawany jest za najbardziej nieprzejednanego w walce z szatanem. Symbolem jego waleczności jest miecz, którego nie waha się użyć w obronie człowieka. Wszyscy powinniśmy angażować się w stawianie czoła złu. Chrześcijanin nie może pozostawać bierny w sytuacji łamania Bożych praw. Wspierajmy policjantów w pełnieniu ich codziennych obowiązków. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by współpraca z policją była uznawana za przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. Trzeba się przeciwstawiać zmowie milczenia tam, gdzie potrzebna jest wola i determinacja w walce z patologiami. Policja z jednej strony boryka się problemami finansowymi w walce z coraz lepiej zorganizowaną przestępczością, z drugiej zaś nie może liczyć na szeroką współprace społeczną w przeciwdziałaniu patologiom.

     Pamiętajmy o tym, że bycie policjantem to misja, a nie praca! Św. Jan Paweł II tak mówił do policjantów: W codziennej pracy stykacie z trudnymi i czasem dramatycznymi sytuacjami, które podważają nasze ludzkie pewniki. Ewangelia jednak dodaje nam otuchy, ukazując zwycięską postać Chrystusa - Sędziego dziejów. Swa obecnością rozjaśnia On mrok, a nawet rozpacz człowieka, tym zaś, którzy w nim pokładają ufność daje krzepiąca pewność swojej nieustannej pomocy.

     W ubiegłym roku 2019 policja państwowa świętowała 100. rocznicę powstania odbywały się spotkania ,wspomnienia, upamiętniano tę rocznicę pamiątkowymi tablicami i uroczystymi apelami , dzisiaj z racji zagrożenia epidemicznego ograniczono uroczystości do minimum.

     Bądźmy solidarni z policjantami, by czuli się potrzebni i doceniani. Bądźmy wraz z nimi aktywnymi gospodarzami naszej codzienności.

Minuta z Bożym Słowem
XVII Niedziela zwykła "Królestwo dla chętnych"

(film: youtube.com)


ks. Marian Fatyga   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/autorskie/marian/20200725policji/art.php