22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

(fot. sp87.poznan.pl)

Skalbmierz, 25-04-2020

     Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku. Wzrasta świadomość społeczna odnośnie troski o bogactwa naturalne. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z globalnych konsekwencji naszych zaniedbań czy wręcz przeciwnie - działań na rzecz ochrony środowiska. Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny ekologii jest dziś w dobrym tonie. Efekty szeroko zakrojonej edukacji w tej dziedzinie są coraz bardziej widoczne.

     Hasłem tegorocznego Dnia Ziemi jest: "Dobra energia dla wszystkich". Główne cele, które przyświecają idei obchodów to: zapewnienie równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrona środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej. Zachęcenie wszystkich państw do podnoszenia świadomości na temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi. Dążenie do wspierania inicjatyw mających na celu promocję nowych technologii, związanych z energia odnawialną.

     Chrześcijanin, kierujący się w swoich wyborach przykazaniami Bożymi, dostrzega odpowiedzialność za powierzoną mu ziemię i zasoby naturalne. W kontekście religijnym Międzynarodowy Dzień Ziemi pobudza nas do refleksji, do rachunku sumienia odnośnie sposobów okazywania naszej wdzięczności Bogu za piękno jego stworzenia. Nieodpowiedzialnie eksploatując, niszcząc to wspaniałe bogactwo sprzeniewierzamy się powierzonej nam roli "gospodarzy świata". Ginące gatunki roślin i zwierząt są w dużej mierze efektem ludzkich działań.

     Organizacje proekologiczne, kierujące się prawdami wiary chrześcijańskiej mogą nas inspirować do oddawania czci Bogu, poprzez szacunek dla planety, która jest naszym doczesnym domem. Podchwyćmy melodię płynącą pośród lasów, górskich potoków czy kwitnących łąk i bądźmy wdzięczni za piękno stworzenia i odpowiedzialni za powierzony nam świat. Odpowiedzialność za bogactwa naturalne jest wyrazem naszej głębokiej wiary. Bądźmy zatem dobrymi gospodarzami powierzonej nam planety.

     Szczególnie w obecnym czasie już kilkuletniej suszy uświadamiamy sobie, jak mamy być odpowiedzialni za zasoby wody na Ziemi. Gospodarka wodą, jej oszczędzanie to zadanie dla każdego człowieka. Świadomość ekologiczna troski o planetę wynika z szacunku do całego stworzenia ,które zostało dane ludzkości do opieki i życia oraz przekazania ziemi kolejnym pokoleniom ludzkości. Niech św. Franciszek patron przyrody i ekologów wstawia się za nami.

Minuta z Bożym Słowem
III Niedziela Wielkanocna "Ukoić serce Słowem Bożym"

(film: youtube.com)


ks. Marian Fatyga   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/autorskie/marian/20200425ziemi/art.php