Chłopcy ôd Krakôwa

(fot. zbiory Zbigniewa Grzyba)

Proszowice, 23-11-2017

     Jednoaktówka została napisana na wiosnę 2014 roku i odegrana przez autorów podczas Festiwalu Godki Krakowskiej w tym samym roku. "Pan" początkowo stara się mówić łamaną gådką, ale później przechodzi na czystą gådkę, bo przecież tak jak większość mieszkańców Krakowa ma pochodzenie wiejskie. Znają gådkę, ale mają opory, aby nią na co dzień mówić.

Rozmowa Krakowiaków: miastowego Pana z wójtem wiejskiej gminy. W tle melodia: "Hej, ôd Krakowa jade, w dalekie ôbce strony, bo mi nie kcieli dać, hosadyna, dziewcyny lubiony..."

Wójt

Sława, Pånie Kazimiērzu,
Pogådåmy ô przymiērzu?

Pan

Pochwalony, Ojcze, Kumie,
Tēla nårodu od Krakowa...

Wójt

Niech Påna nie bôli głowa,
Ceremoniji måmy doś!
Nie dråpta sie, kaj nie swēndzi,
A nie gryźta, kaj je koś!

Pan

I mnie się również tak zdaje,
Że krowa co dużo ryczy,
Mało mlēka daje.
Ja tu względem pewnej sprawy,
Bo jak widać, z miastem krucho...
Tylko na wsi jeszcze dusza,
Co się z fantazyją rusza...
Gdyby wam tak... dajmy na to...

Wójt

A my na to, kiej na lato!
Jagby kiedy, co do cego,
To my, wiē sie, nie ôd tego!
Wy tam sobie, my haw sobie
Kozdyn sobie rzepke škrobie.
Niegby i ôd miastowēgo,
Byle jaki hazēnt z tego!

Pan

Wyście tacy, a my tacy,
Przecie wszyscy Krakowiacy,
Ojcze Kumie, dobrze wiecie,
Co mówią o Was w powiecie...

Wójt

Ale kaj ta, ale kaj ta!
Miły pånie, my prostacy,
A cóz wiēmy, niebôracy?
To måmy za wsyśko zdrowiē,
Co nåm ksiondz z ambony pôwiē
Zeby było, jak mówita... :)
Ale gdziē ta..., ale gdziē ta...!

(machnięcie ręką)

Pan

U Wås chodzą takie słuchy...

Wójt

Ze co Panosku ... gådåcie?
U nås, we gminie, podsłuchy?
Maryś, pódź haw ino!
Språwdź mi Påna,
Ôn mi się nie widzi...

Maryśka

(wykrywa detektorem, ale oprócz portfela, flaszki i paczki prezerwatyw niczego u Pana nie znajduje)

Wójcie..., CYSTY!!!.. CHEBA NÅS...!

Wójt

No tēz kwała Bogu, ze tak dziēnka Bogu,
Bo kiejby tak nie dej Bôze,
To niek wås Paniē, PomBóg broni!
Bo by nåm pszysło
Przewodniconcēgo Jury zdymisyjonówać!

Pan

Na te, Kumie, okazyjom
Måm tēz legitymacyjom:

(śpiewa)

Cyśta mie, chłopåki, nie pôznali!?
Ześta mi štajerka nie zagrali.
A jå chłopåk ôd Krakowa,
Ôciec umar, matka gdôwa
Ô rety, chłopåki zeście mnie nie pôznali!

(mówi)

Doś takich jako jå w Krakowie znóńdziecie
Bo tak tēz sie na tym Bôzym świēcie plecie.
Pojedyn pås krowy, dziś bôli go głowa,
Ze naså gådka krakoskå, jakoś "skansenowa".
Bôli go tēz i sērce, i dusa tēz troche,
Ze w Warsiawie na Wiejski zrobiēli nowomôdnom wioche.
Nås nie po to ôjcowie do skół pôsyłali,
Zeby my tēz ku(piiiiip)wami ô Polsce gådali!
My haw som chłopy scēre, a nie zådne smarki,
My sie miēniać nie bedziēmy, na baby, zēgårki.
Do rešty, jak widno, cza i na to spómnieć,
Ze to nie jes śmiēsne, gwarom co upómnieć.
Bôga tēz moznå kwålić - nie jak gēnś z prosiēntami!

(recytuje)

Nåjświēnso Paniēnko,
Cēnstochowskå Pani,
Prosiēmy Cie piēknie,
ôpiekuj sie nami!
Cuwåj nad wsyśkiēmi
Małymi, duzymi!
Kiejbymy zbłońdziyli,
Przysłoby nåm zginóńć.
Dejze tyz, Matulu,
Złe drogi ôminońć!

(mówi)

ôjce Kumie, jesiēniom bez Chyby
Pójdziewa se ôba z sikorom na grzyby.
Môze ich Pieter pôsieje na ôjcowskom strone?
Krów w polu mało widać,
Ale wsyśko inne, måcie wypasione.

Wójt

Dziēnkujemy Pånie, za te piēkne słowa,
Pszecie my som ôba, chłopcy ôd Krakôwa,
Wieściyli niedåwno, ze Gådki ni måmy,
Pån z miasta, jå ze wsi, a pszecie gådåmy,
Ziēmia, gådka, wiarå, nasa tradycyjo,
Niekze nom piēknieje, niekze się ôzwijo,
Cy z miasta, cy ze wsi, my som Krakowiåki,
Nåród pracowity, nie zådne ciućmåki,
Dziēnki spólny pracy, krakosko dziedzina,
ôd wiek wieka idzie, pszez ôjca do syna,
Tak pszes pôkolēnia, przez wiek wieków nynie,
Gådka ôjców nasych, niech nåm nie zåginie.
Dziēnkujemy wsyśkiym, ześta - licnie - tu pszybyli,
I dej Bôze za rok, znoł sie ôbåcyli.

W tle słychać piosenkę "Hej pôd Krakowēm na błoniu", która powoli cichnie...

Kazimierz Sikora, Zbigniew Grzyb   


Jak czytać głoski:

Åå - (a/o) ułożyć usta jak do "a" a wyartykułować "o" - wymowa zbliżona do "o" literackiego.

Ă ă - (ą/on) ułożyć usta jak do "ą" a wymówić "on" - wymowa zblizona do "on" literackiego.

Ēē - (e/y) usta jak do "e" a wyartykułować "y" - wymowa zbliżona do "y" literackiego.

Ôô - (ło) wymawiać "ł" krótko, "o" dłużej.

Õ õ - (łó) wymawiać "ł" krótko, "ó" dłużej.

Šš - (Sz') miękkie "sz", zbliżone wymowa do "ś".

Ŭ ŭ - (łu) wymawiać "ł" krótko, "u" dłużej.

Ž ž - sz/rz - "sz" a w mniejszym stopniu "rz" zwykle na końcu wyrazu, przed następnym zaczynającym sie na "ma", "na" ale też w środku wyrazu przed "y", "e", "a".

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/autorskie/godka/20171123chlopcy/art.php